Mlýnská kolonáda

Mlýnská kolonáda je pýchou Karlových Varů. Ona byla postavena v letech 1871–1881 architektem Josefem Zítkem. Kolonáda má 124 sloupy, délka celé budovy – 132 metry. Na střeše kolonády stojí dvanáct alegorických soch, které jsou symboly roku.

Mlýnská kolonáda

Pod kolonádou jsou pět minerálních pramenů: Mlýnský pramen, pramen Rusalka, Skalní pramen, pramen Libuše, pramen kníže Václava.